De spiraal is een sterk en heel oud symbool. Het symboliseert de cyclus van leven, eenheid of expansie. De spiraal is een dynamisch systeem dat zich concentreert of zich ontwikkelt naargelang de beweging centrifugaal of centripetaal is. De spiraal symboliseert de reis in de concentrische cirkels van het denken, van het universum en staat voor persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing en de drang naar "de ander". De spiraal is het tegenovergestelde van het labyrint waar je gemakkelijk kunt verdwalen, het is een open en optimistisch patroon

In de christelijke traditie vertegenwoordigt de spiraal de levensadem, die de mens omhelst en tegelijkertijd tot God trekt. In het hindoeïsme roept de god Shiva, gedreven in zijn gekke en eeuwige dans, een vergelijkbare beweging op. In de Keltische tradities symboliseert het triskel, samengesteld uit drie spiralen die in dezelfde tekening zijn ingesloten, drie van de vier elementen (aarde, water, vuur), het verleden het heden en de toekomst, of de drie leeftijden van het leven: jeugd, middelbare leeftijd en ouderdom.

verfijnen

Prijsklasse: -

Sorteren op: